1. Føde-, drikke, tobaksvarer
2. Beklædning, fodtøj
3. Bolig, brændsel
4. Boligudstyr, husholdningstjenester
5. Medicin, lægeudgifter mv
6. Transport, kommunikation
7. Fritidsudstyr, underholdning, undervisning
8. Andre varer og tjenester
9. Virksomhedsorienterede varer/tjenester

© 1998-2001 Niels Henrik Ross-Petersen · Uden ansvar · Opdateret 20010807