Morsø Erhvervsråd - Skive Erhvervsråd
Salling Udviklingsråd (tilf.19980823), med bl.a.:
Salling Udviklingscenter for Økologi Telefon 97 56 43 77 - Rådgivning til landmænd, jf. NH-kig 19980823
Økologisk Landscenter, Strandvejen 1, 8000 Århus C, tlf 86 19 27 55, fax 86 19 27 90
Fonden Projekt Sekretariatet (tilf.19961022).
Foreningen Til Fremme Af Bæredygtigt Design (tilf.19980622)
URTEKRAM Denmark - a supplier of quality organic products to the retail trade (tilf.19981015)
Thise Mejeri

Brødrene Lykke - Tekstiltryk, på bl.a. T-shirts og muleposer i Økologiske tekstiler
Glumsø Bogtrykkeri A/S - Miljøcertificeret
Morsø Bogtrykkeri - Morsø Folkeblad - Trykkerier i Skive og Viborg

Landboforeninger i Viborg amt

Håndværksrådet - Horsens Erhvervsråd
Erhvervsknudepunkt Ringkøbing Fjord
Center for Tilgængelighed
Destination 21

Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening

Miljøforum Danmark - Industriens Miljøklub Fyn

Dansk Center for Byøkologi

Alternative Transportløsninger
Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA)
Center for Mobilitet (med videncenter for carsharing/delebiler mm)
I/S ØkoAnalyse - ved Ole Dall og Jesper Toft

Akademiet for de Tekniske Videnskaber, med bl.a.
DELTA Akustik & Vibration - Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger, med bl.a. liste over firmaer mv godkendte til "Miljømåling - ekstern støj".
ATV Jord og Grundvand
Vandkvalitetsinstituttet - Rådgivningsydelser inden for miljøkemi, miljøteknologi samt økologi og miljøforvaltning. Software produkter - herunder Freeware, demoer. Certificerede referencematerialer. VKI kurser og møder

Amternes Videncenter for jordforurening
Grundvand på Internettet - Vejledning i grundvandsbeskyttelse 1995
www.ippc.dk - Samarbejde mellem amterne om IPPC (jf. e-post 20000131)

Økologisk opslagstavle (kontaktformidling, salg, køb, bytte mv.)
Ask Smith - Internet-handelsplads for professionelle indkøbere og leverandører (af EDB, trykopgaver, fragt eller kontor)
Work From Home / Arbejd Hjemmefra - www.1way2berich.com

Andre erhvervsvirksomheder og koncessionerede selskaber

© 1999-2002 Niels Henrik Ross-Petersen · Uden ansvar · Opdateret 20020426