Mit erfaringsgrundlag på dette felt er meget beskedent. Finder du uhensigtsmæssigheder i vinklingen, der fremgår her under, vil en mail til mig på: være særdeles velkommen.

Hvis jeg er on-line, kan du nu måske indlede en chat eller - hvis du har et WebCam - en videokonference med mig.
Mine redskaber er for tiden følgende:

Chat

Web-server

© 2001 Niels Henrik Ross-Petersen · Opdateret 20020328