Befolkningen i sogne pr. 1. januar 1997 samt sognenes areal

Befolkningen i byområder og landdistrikter 1. januar 1996 og 1. januar 1997

© 1999 Niels Henrik Ross-Petersen · Opdateret 20000729